Tự xưng phóng viên ‘gây sự’ trước cổng Ủy ban tỉnh Thanh Hóa - VietNamNet