Hai yếu tố thúc đẩy đốt cháy chất béo đồng thời tăng cường cơ bắp