Đức, Pháp thúc giục Hy Lạp nhanh chân - VietNamNet