Carlos Queiroz: Việt Nam là hiểm họa với Iran ở Asian Cup 2019