Công Phượng trình diện thầy Park, chờ đấu Trung Quốc - VietNamNet