Danh sách tuyển Việt Nam Thái Lan: Thầy Park có lý, khó đột biến