HLV Akira Nishino: Thái Lan hòa Việt Nam là kết quả không tệ