HLV Park Hang Seo: Tiền lương giờ có còn quan trọng?