Ông Hải 'lơ' nói gì danh sách tuyển Việt Nam vs Thái Lan?