Quang Hải có fan đặc biệt ở U23 Việt Nam - VietNamNet