Tuyển nữ Việt Nam vs Myanmar: Quyết thắng, mơ Olympic - VietNamNet