Tuyển thủ Việt Nam lên tuyển sớm, thầy Park vắng mặt - VietNamNet