Tuyển Việt Nam sang Thái Lan: Xuân Trường né fan nữ, thầy Park bị quây