U23 Việt Nam bị loại sớm: Ký ức đẹp gửi lại Thường Châu! - VietNamNet