Văn Hậu vắng mặt trong buổi tập đầu của tuyển Việt Nam - VietNamNet