Olympic Việt Nam sợ gì khi bóng đá nam Asiad bốc thăm lại?