Thái Lan đấu Việt Nam, Akira Nishino giữ bài Chanathip