Thái Lan vs UAE: Thái Lan, Akira Nishino chưa nghĩ về Việt Nam - VietNamNet