Sao Hà Nội FC góp 1 ngày lương cho chiến dịch phòng chống Covid-19 - VietNamNet