Việt Nam vs UAE: Báo UAE chỉ ra sức mạnh tuyển Việt Nam