Việt Nam vs UAE: UAE bấn loạn khi đấu tuyển Việt Nam - VietNamNet