1000 golfer săn HIO tại giải golf có ứng dụng công nghệ 4.0