Hạ Thái Lan tại sào huyệt: Bóng đá Việt Nam số 1 Đông Nam Á