HLV Hữu Thắng, Huỳnh Đức "đọc vị" bí kíp của thầy Park