Thiếu cạ cứng làm trợ lý, Park Hang Seo chịu thách thức