Cán bộ, người dân ở Huế được vận động mặc áo dài suốt tháng 3 - VietNamNet