Chủ tịch Quốc hội: Lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm