Hội An: Bí thư mới 56 tuổi, ông Nguyễn Sự nghỉ nhẹ nhàng - VietNamNet