Nước ngọt chứa ruồi: Anh Minh đối mặt án 12-20 năm tù - VietNamNet