Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Chủ tịch quận 12 - VietNamNet