Tìm thấy đuôi máy bay Su22 dưới biển Bình Thuận - VietNamNet