Trung úy PCCC kể giây phút xe cứu hoả bị húc bay trên cao tốc