“Xẻ thịt” cây xanh làm đường, công viên thành xưởng gỗ - VietNamNet