Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT với Bộ Tư lệnh BĐBP

 Chiều ngày 16/11/2017, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với Bộ TT&TT giai đoạn 2011-2016 và ký biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020. Tới dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh BĐBP; đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các lực lượng vũ trang các cấp, các ngành mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới. Nhận thức được điều này, từ năm 2011, Bộ TT&TT và Bộ Tư lệnh BĐBP đã xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp đến năm 2020 nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, truyền thông và tuyên truyền đối ngoại ở khu vực biên giới, biển, đảo, giai đoạn 2011 – 2020.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Lộc

Qua quá trình triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm, đã khẳng định sự đúng đắn, tính sáng tạo, hiệu quả, ý nghĩa nhiều mặt của việc kết nghĩa, phối hợp giữa hai lực lượng trên địa bàn, được chỉ đạo và thống nhất thực hiện xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cả 7 nội dung phối hợp được xác định theo chương Chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP đều đã được tổ chức triển khai thực hiện và thu được kết quả ban đầu.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo biểu dương các tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị đã cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp, góp phần bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng nhân dân, tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia tới bạn bè quốc tế và nước bạn qua lại khu vực biên giới hai nước.

Theo Thứ trưởng, giai đoạn 2017-2020, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình chính trị và chính sách của các nước láng giềng tiềm ẩn nhiều yếu tố khó dự đoán. Những đặc điểm trên chắc chắn sẽ có tác động trực tiếp đến chính sách đối ngoại và tình hình biên giới chung với Việt Nam; Tình hình Biển Đông có những diễn biến rất phức tạp, liên quan đến nhiều nước, nhiều bên và liên quan đến chiến lược mới của các cường quốc trên thế giới. Nhu cầu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó biến đổi khí hậu đòi hỏi đầu tư nguồn lực và thời gian thực hiện.

Trước tình hình đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị phối hợp tiếp tục nỗ lực, triển khai hiệu quả Chương trình 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP trên các nội dung trọng tâm sau:

Một là, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tác nghiệp truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trên các tuyến biên giới, biển đảo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông, thu hẹp dần khoảng cách về sử dụng, hưởng thụ các dịch vụ thông tin và truyền thông giữa các vùng miền, đảm bảo thông tin liên lạc tỏng mọi tình huống.

Hai là, tổ chức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới thông qua các chương trình truyền thanh, truyền hình, sách, báo, tờ rơi, tờ gấp.

Ba là, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế cho các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng, cán bộ thông tin và truyền thông các cấp.

Bốn là, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, ủng hộ thực hiện một số chương trình an sinh xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo.

Năm là, tăng cường nội dung thông tin cho các cụm TTĐN, tổ chức các sự kiện truyền thông đối ngoại, trao đổi các đoàn phóng viên qua biên giới để hợp tác đưa tin, viết bài, tổ chức giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động và cổ động trực quan.

Sáu là, tăng cường đầu tư tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, quan tâm đầu tư tuyên truyền chủ quyền vùng biển Tây Nam, tuyên truyền cho ngư dân trong vấn đề đánh bắt hải sản hợp pháp trên các vùng biển.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Bộ TT&TT và Bộ Tư lệnh BĐBP thống nhất cao về nhận thức, đánh giá chương trình phối hợp giữa hai ngành có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, không những tạo nên diện mạo mới về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, góp phần cải thiện và nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới lãnh thổ và cải thiện mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, tăng cường đoàn kết các dân tộc, tạo nội lực, sức đề kháng chống lại văn hóa độc hại, giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

 
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết. Ảnh: Xuân Lộc

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị, lãnh đạo hai cơ quan Bộ TT&TT và BĐBP xác định việc thực hiện chương trình phối hợp là nhiệm vụ chính trị quan trọng và chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT và BĐBP, các sở, ngành địa phương duy trì cơ chế giao ban giữa các đơn vị phối hợp để thúc đẩy thực hiện tốt Chương trình phối hợp này, thực hiện tốt chế độ báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương; thường xuyên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa Ban Chỉ đạo các tỉnh; khi cần thiết, tùy điều kiện, có thể tham khảo mô hình liên kết một số tỉnh để phát huy hơn nữa hiệu quả phối hợp.

Đặc biệt, Trung tướng đề nghị các đơn vị đầu mối phối hợp của hai bên là Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và Cục Thông tin đối ngoại, Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT) phát huy hơn nữa vai trò điều phối, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo và Lãnh đạo Bộ TT&TT, BTL BĐBP để có những điều chỉnh nội dung phối hợp cho sát với thực tế, đề xuất những đề án, dự án cụ thể, thiết thực sớm trình Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBĐBP về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, truyền thông và tuyên truyền đối ngoại ở khu vực biên giới, biển, đảo, giai đoạn 2011 – 2020 với 7 nội dung như sau: Phối hợp tổ chức các hình thức thông tin tại chỗ và lưu động, đọc tin và cổ động trực quan, văn nghệ tuyên truyền hoặc thông qua băng tiếng, băng hình phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu (gồm: Màn hình LED, trang thiết bị âm thanh có công suất lớn và cụm pano cổ động); Phối hợp xuất bản sách, xây dựng tủ sách và sản xuất các sản phẩm thông tin để cấp phát cho cán bộ, nhân dân các xã, phường biên giới, hải đảo, các đồn biên phòng và du khách nước ngoài qua lại biên giới; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về biên giới, lãnh thổ trên các ấn phẩm báo chí; Phối hợp xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình theo mục tiêu của chương trình phối hợp này trên các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng các trạm truyền thanh ở nơi công cộng và các thôn, bản biên giới, biển, đảo để tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông; Phối hợp xây dựng chương trình tuyên truyền đối ngoại trên hệ thống nghe nhìn ở khu vực cửa khẩu.

Qua 06 năm triển khai chương trình phối hợp đã đạt được một số kết quả nổi bật sau:

Thứ nhất, các hình thức thông tin được tổ chức sáng tạo, sinh động với nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên cụm pano, trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình và các trang thông tin điện tử…, góp phần nâng cao nhận thức và cổ vũ động viên nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thứ hai, công tác thông tin đối ngoại ở khu vực cửa khẩu được tăng cường. Giai đoạn 2011-2016 đã xây dựng được 11 cụm thông tin đối ngoại bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi vùng sâu, vùng xa biên giới và hải đảo và nguồn vốn ngân sách địa phương. Thông qua hệ thống các cụm thông tin đối ngoại, công tác tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh, công tác quản lý bảo vệ biên giới, quảng bá hình ảnh đất nước, địa phương được tăng cường, đời sống văn hóa tinh thần của các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương được nâng cao.

Thứ ba, công tác xây dựng các chuyên trang chuyên mục về biên giới lãnh thổ trên các ấn phẩm báo chí, xây dựng các chương trình phát thanh truyền hình và các chương trình tuyên truyền đối ngoại phát trên hệ thống nghe nhìn ở khu vực cửa khẩu được đầu tư cả về bề rộng và chiều sâu, tạo nên diện mạo mới về văn hóa thông tin.

Thứ tư, Công tác xuất bản, xây dựng tủ sách và sản xuất các sản phẩm thông tin được duy trì tốt. Chất lượng thông tin tuyên truyền tại cơ sở được nâng cao thông qua việc đầu tư và nâng cấp trang thiết bị phát thanh, lắp đặt các trạm tiếp song FM, trạm thu phát lại truyền hình, điện thoại, internet.

Thứ năm, sự gắn kết giữa các lực lượng làm công tác thông tin tuyên truyền mà nòng cốt là ngành Thông tin - Truyền thông và Bộ đội Biên phòng từ Trung ương xuống tới cơ sở được tăng cường. Các chương trình tập huấn công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên và hiệu quả ở cả Trung ương và địa phương đã góp phần tạo nên một đội ngũ cán bộ của hai ngành vừa vững nghiệp vụ tuyên truyền vừa nắm chắc tình hình, địa bàn vừa có uy tín trong cộng đồng cư dân hai bên biên giới.

Trên cơ sở đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân tồn tại trong thực hiện chương trình phối hợp 06 năm qua, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT với Bộ Tư lệnh BĐBP đã thống nhất và ký Biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020, cụ thể: Đầu tư phương tiện, trang thiết bị tác nghiệp truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trên các tuyến biên giới, biển, đảo; Tổ chức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới phục vụ đăng, phát trên các phương tiện báo chí, truyền thông các cấp; Xuất bản sách, tờ rơi, tờ gấp, CD tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia để cấp phát cho các xã, phường biên giới, hải đảo và các đồn biên phòng, cho nhân dân và du khách nước ngoài qua lại biên giới, tăng cường các đầu sách đa ngôn ngữ cho tủ sách các đồn biên phòng; Tổ chức đào tạo, tập huấn công tác tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ quốc gia, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, chiến sỹ BĐBP, cán bộ TTTT các cấp được phân công làm nhiệm vụ quy định trong chương trình phối hợp này; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, ủng hộ thực hiện một số chương trình an sinh xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo; Tổ chức các sự kiện truyền thông đối ngoại, trao đổi các đoàn phóng viên qua biên giới để hợp tác đưa tin, viết bài, tổ chức giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trực quan; Duy trì một cơ chế giao ban giữa các đơn vị phối hợp để thúc đẩy Chương trình.

Đồng thời, tăng cường đầu tư tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, quan tâm đầu tư tuyên truyền chủ quyền vùng biển Tây Nam; Tăng cường nội dung thông tin cho các cụm thông tin đối ngoại, cửa khẩu; Tăng cường nội dung tuyên truyền cho ngư dân trong vấn đề đánh bắt hải sản hợp pháp trên các vùng biển; Sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới, biển đảo giai đoạn 2017 – 2020 và toàn giai đoạn 2011 - 2020.

Cũng nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành TT&TT. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP

Xuân Lộc

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn Kinh tế TƯ 2019
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn Kinh tế TƯ 2019
Thông tin & Truyền thôngicon  01/03/2019 

 Quý độc giả có thể xem toàn văn bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Trung ương 2019 của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng dưới đây.

 
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Thông tin & Truyền thôngicon  27/11/2018 

Chiều 26/11, đoàn công tác Bộ TT&TT do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). 

 
Mạng 5G là hạ tầng quan trọng nhất của CMCN 4.0
Mạng 5G là hạ tầng quan trọng nhất của CMCN 4.0
Thông tin & Truyền thôngicon  15/11/2018 

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng về 5G.

 
Kênh France 24 sẽ phát sóng tiếng Pháp tại Việt Nam
Kênh France 24 sẽ phát sóng tiếng Pháp tại Việt Nam
Thông tin & Truyền thôngicon  08/11/2018 

Bộ TT&TT vừa cấp giấy phép cho kênh truyền hình quốc tế France 24 phát bằng tiếng Pháp tại Việt Nam.

 
Nhiệm vụ ngành TT&TT: Đưa Chính phủ điện tử VN vào Top 50 thế giới
Nhiệm vụ ngành TT&TT: Đưa Chính phủ điện tử VN vào Top 50 thế giới
Thông tin & Truyền thôngicon  08/11/2018 

Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước (QLNN) tháng 10 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW chủ trì Hội nghị.

 
Tạp chí Viettimes ra mắt văn phòng tại TP.HCM
Tạp chí Viettimes ra mắt văn phòng tại TP.HCM
Thông tin & Truyền thôngicon  07/11/2018 

Sáng 7/11/2018, Tạp chí điện tử Viettimes đã chính thức ra mắt văn phòng đại diện tại TP.HCM tại tầng 4, tòa nhà Pax Sky, số 13 – 15 – 17 đường Trương Định, P.6, Q.3.

Thuê bao Viettel, VinaPhone, MobiFone được chuyển mạng giữ số từ 16/11
Thuê bao Viettel, VinaPhone, MobiFone được chuyển mạng giữ số từ 16/11
Viễn thôngicon  07/11/2018 

Điều này cũng có nghĩa, kể từ ngày 16/11 trở đi, thuê bao di động thuộc các nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone sẽ có thể đăng ký đổi sang nhà mạng mới nhưng vẫn giữ nguyên được số điện thoại cũ.

4,7 triệu địa chỉ IP của Việt Nam thường xuyên nằm trong các mạng mã độc lớn
4,7 triệu địa chỉ IP của Việt Nam thường xuyên nằm trong các mạng mã độc lớn
Bảo mậticon  06/11/2018 

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa phát đi văn bản về việc tăng cường nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việt Nam tái cử ủy ban Thể lệ vô tuyến của Liên minh Viễn thông Quốc tế
Việt Nam tái cử ủy ban Thể lệ vô tuyến của Liên minh Viễn thông Quốc tế
Viễn thôngicon  06/11/2018 

Uy tín cá nhân của ông Đoàn Quang Hoan và sự tham gia tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn thông tin vô tuyến đã giúp đại diện Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu vào Ủy ban của ITU.

Muốn trở thành cường quốc kinh tế, Việt Nam phải là cường quốc an ninh mạng
Muốn trở thành cường quốc kinh tế, Việt Nam phải là cường quốc an ninh mạng
Công nghệicon  02/11/2018 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, cường quốc an ninh mạng giống như cường quốc quân sự trong thế giới thực. Khi có sức mạnh, đất nước sẽ hoà bình lâu dài, chúng ta sẽ có cơ hội phát triển, tích luỹ để trở thành một cường quốc kinh tế.

Hacker mũ trắng sẽ là những "chiến binh" bảo vệ hòa bình thế giới
Hacker mũ trắng sẽ là những "chiến binh" bảo vệ hòa bình thế giới
Bảo mậticon  01/11/2018 

WhiteHat Grand Prix 2018 là cuộc thi an ninh mạng được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) phối hợp cùng Diễn đàn WhiteHat.vn tổ chức. Cuộc thi là nơi quy tụ những hacker mũ trắng hàng đầu thế giới.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng
Thông tin & Truyền thôngicon  01/11/2018 

Bộ TT&TT quyết định xử phạt báo điện tử Giáo dục Việt Nam 30 triệu đồng vì thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích.

Hàng chục hacker hàng đầu thế giới tranh tài tại Hà Nội
Hàng chục hacker hàng đầu thế giới tranh tài tại Hà Nội
Bảo mậticon  01/11/2018 

Sáng 1/11, vòng Chung kết cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2018 với chủ đề Truyền thuyết Việt Nam – Legends of Vietnam vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đến năm 2021 nhà nước chỉ đầu tư một số báo làm nhiệm vụ chính trị
Đến năm 2021 nhà nước chỉ đầu tư một số báo làm nhiệm vụ chính trị
Chính trịicon  01/11/2018 

Từ nay đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (không gồm cơ quan báo chí).

Thuê bao chưa đủ thông tin mà không đăng ký thì kiên quyết cắt dịch vụ
Thuê bao chưa đủ thông tin mà không đăng ký thì kiên quyết cắt dịch vụ
Quốc hộiicon  01/11/2018 

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh nhiều giải pháp để giải quyết vấn nạn sim rác.

Xây dựng Chính phủ điện tử: Bài học thực tế từ Vương quốc Anh
Xây dựng Chính phủ điện tử: Bài học thực tế từ Vương quốc Anh
Thông tin & Truyền thôngicon  31/10/2018 

Ông Thom Townsend - Trưởng bộ phận chính sách dữ liệu (Bộ Kỹ thuật số, văn hóa, truyền thông và thể thao, Vương quốc Anh) đã chia sẻ cho Việt Nam nhiều kinh nghiệm quý báu về thực tiễn quá trình xây dựng chính phủ điện tử.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải tuân thủ yêu cầu gỡ bỏ thông tin
Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải tuân thủ yêu cầu gỡ bỏ thông tin
Quốc hộiicon  31/10/2018 

Có những mạng xã hội cung cấp dịch vụ từ nước ngoài, chúng ta phải mạnh tay hơn trong việc yêu cầu họ tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Chung kết WhiteHat Grand Prix 2018, đội Mỹ và Nga đã tới Hà Nội
Chung kết WhiteHat Grand Prix 2018, đội Mỹ và Nga đã tới Hà Nội
Tin công nghệicon  30/10/2018 

Thành viên đầu tiên của các đội thi đến từ Mỹ và Nga là Perfectblue và LC1BC đã đặt chân tới sân bay quốc tế Nội Bài, chuẩn bị thử thách chinh phục chiếc Cup vô địch WhiteHat Grand Prix 2018.

“4.0 là cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn về công nghệ”
“4.0 là cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn về công nghệ”
Thông tin & Truyền thôngicon  25/10/2018 

Ngày 24/10/2018, tại TP.HCM, Ban Kinh tế TƯ và Bộ TT&TT phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức Hội thảo và Triển lãm quốc tế Smart IoT Việt Nam 2018 với chủ đề “Hiện thực hóa tiềm năng và khai phá thị trường IoT của Việt Nam”.

Phát biểu của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Smart IoT Vietnam 2018
Phát biểu của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Smart IoT Vietnam 2018
Thông tin & Truyền thôngicon  25/10/2018 

Toàn văn phát biểu đề dẫn tại Hội thảo Smart IoT Vietnam 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. 

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN