TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Tin tức - Sự kiện

Bộ VHTTDL thống nhất trùng tu một số hạng mục của Khu di tích Đền Trần

Cập nhật: 15:43 | 13/06/2018
 
 

Bộ VHTTDL vừa có văn bản thống nhất việc tu bổ cấp thiết một số hạng mục của Khu di tích Đền Trần, Nam Định.

Ngày 12/6, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2538/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Nam Định về việc tu sửa cấp thiết hạng mục: Cung Tiền tế, cung Quan Văn, cung Quan Võ của di tích đền Thiên Trường thuộc Khu Di tích đền Trần và chùa Phổ Minh, tỉnh Nam Định.

Đền Trần
Đền Trần Nam Định


Theo đó, Bộ VHTTDL nhận được Công văn số 149/UBND- VP7 ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh Nam Định đề nghị thỏa thuận chủ trương tu sửa cấp thiết hạng mục: Cung Tiền tế, cung Quan Văn, cung Quan Võ của di tích đền Thiên Trường thuộc Khu Di tích đền Trần và chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, TP Nam Định.

Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Nam Định về việc tu sửa cấp thiết hạng mục: Cung Tiền tế, cung Quan Văn, cung Quan Võ của di tích đền Thiên Trường thuộc Khu Di tích đền Trần và chùa Phổ Minh để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện quy trình tu sửa cấp thiết di tích theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ VHTTDL.

Tình Lê