'Sẵn sàng chịu trách nhiệm khi đã nghỉ hưu' - VietNamNet