VNPT HKD

Cập nhập tin tức VNPT HKD

VNPT HKD - Giải pháp chuyển đổi số, gia tăng hiệu quả kinh doanh cho các hộ cá thể

VNPT chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: Miễn phí 3 tháng gói dịch vụ VNPT HKD cho các khách hàng là hộ kinh doanh chuyển đổi số.