WebP

Cập nhập tin tức WebP

Định dạng ảnh WebP hiện đã được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt như Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera, với ưu điểm về dung lượng và tiện ích.