WebP

Cập nhập tin tức WebP

Ảnh WebP là gì và vì sao trở nên phổ biến?

Định dạng ảnh WebP hiện đã được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt như Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera, với ưu điểm về dung lượng và tiện ích.