xây trường ở Hoàng Mai

Cập nhập tin tức xây trường ở Hoàng Mai

Bản tin sáng 21/6: EVN kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để thiếu điện

Bản tin Podcast thời sự tổng hợp sáng 21/6 gồm các tin chính: EVN kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để thiếu điện. Hud sẽ bàn giao đất bỏ hoang để xây trường tại 'điểm nóng' quận Hoàng Mai. Sự cố thường gặp khi sử dụng VNEID làm thủ tục bay.