Đ.T (Theo Motor1)

Né chó cắn, thanh niên gặp tai nạn thảm khốc

Né chó cắn, thanh niên gặp tai nạn thảm khốc

Sau cú đâm mạnh chỉ vì né con chó thả rông, nạn nhân nằm bất tỉnh tại chỗ.