xẻ rừng

Cập nhập tin tức xẻ rừng

Xẻ rừng biên giới tận thu gỗ quý: Đúng quy trình?

Sau khi kiểm tra tại một số điểm, đoàn thanh tra đã kết luận việc tận thu rừng là đúng quy trình, không có sai sót.

Kiểm tra việc xẻ rừng biên giới tận thu gỗ quý

Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường vừa có quyết định chỉ đạo kiểm tra việc tận thu gỗ ở vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (huyện Quế Phong)