xét tuyển ĐH 2019,Thông tin mới nhất tuyển sinh vào các trường quân đội
 
 

xét tuyển ĐH 2019

tin tức về xét tuyển ĐH 2019 mới nhất

Thông tin mới nhất tuyển sinh vào các trường quân độiicon
Tuyển sinh19/02/20190

Thông tin mới nhất tuyển sinh vào các trường quân đội

Theo dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội, các trường có thể tổ chức thi tuyển theo đề án tuyển sinh riêng khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 
Trường ĐH Kinh tế quốc dân tuyển sinh theo 3 cáchicon

Trường ĐH Kinh tế quốc dân tuyển sinh theo 3 cách

Tuyển sinh
07/01/2019

- Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã thông qua phương án tuyển sinh dự kiến năm 2019.