{keywords}

Sương giăng lời run khói trắng
Em gùi xuân xuống chợ phiên
Chốt canh các anh nhóm lửa
Bập bùng sáng ấm dòng tên

Chợ phiên họp trên ngực núi
Mái lá lợp muôn tiếng chim
Tính tẩu* ngân nga dìu dặt
Lạ chưa… anh lính đến tìm?

Nắng hoa sáng bừng thổ cẩm
Ánh mắt sóng sánh rượu cần
Môi cười thơm hương hoa Tết
Má em gấc đỏ chợ xuân

Ta hẹn lối riêng cuối chợ
Sóng ngực loạn nhịp dại khờ
Tơ vương lời thương anh ngỏ
Cửa sổ nhà em khép hờ…!

Đào phai, Mận Mai mở nụ
Tiếng trẻ bình minh vành nôi
Biên cương đón mùa xuân mới
Phên dậu đan tay niềm vui
.............
Tính tẩu: Một loại nhạc cụ vùng cao sử dụng khi hát then

 

HỘI THEN

{keywords}

Gấc son vừa nhú sau đồi
Váy hoa bừng nắng nụ môi em hồng
Bao nhiêu thổn thức chờ mong
Giấu trong trống ngực phập phồng hội Then

Điệu xòe hoa nở trăm miền
Mắt em sóng sánh bên thềm tháng Ba
“Noọng ơi” câu hát ngân nga
Lời thương chưa tỏ, lòng hoa sao tường?

Quả Còn đan sợi tơ vương
Mang nhân hạt nắng theo đường cờ bay
Nếu thương em mở lòng tay
Giữ cho chặt nhé mai này làm tin

Nhớ nhung ngăn ngắt mùa sim
Ngày ta gặp lại ánh nhìn cạn trăng
Tay đan tay ấm đêm rằm....
Trầu têm thuốc mở chia phần hội sau

Đỗ Văn Xuân