zero trust

Cập nhập tin tức zero trust

Cisco đưa ra công cụ đánh giá an ninh mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Công cụ sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đánh giá mức độ sẵn sàng về an ninh mạng, thông qua phương pháp tiếp cận Zero Trust.