10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2022

Cập nhập tin tức 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2022

Công bố Top 10 công ty bán lẻ uy tín năm 2022

Ngày 30/9, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2022.