10x

Cập nhập tin tức 10x

10x nghĩ gì về điện thoại bom tấn của thập kỷ trước?

Trong mắt của những người dùng trẻ, Nokia E72 là một sản phẩm chậm, khó dùng nhưng khá hấp dẫn.