Bạn có thể thì thầm với người mình yêu bằng những câu nói ngọt ngào dưới đây vào mỗi sáng.

1. Every day I look at you and feel love and inspiration.

Mỗi ngày nhìn em, tôi đều cảm thấy tình yêu và niềm cảm hứng.

2. If I were spelling out my favorite thing in the world, it’d be spelled ‘ Y-O-U’.

Nếu phải đánh vần từ yêu thích nhất của anh trên thế giới này, đó sẽ là “E-M”.

{keywords}

3. I don’t even want to think about what life would be like without you.

Anh không muốn tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu em.

4. Everything you do in my life adds to my happiness, subtracts from my sadness, and multiplies my joy!

Mọi thứ mà em làm đã cộng thêm niềm hạnh phúc, trừ đi nỗi buồn phiền và nhân lên niềm vui trong cuộc sống của anh.

5. You are the person I want to spend my life with – my soul mate.

Em là người tôi muốn dành cả cuộc đời mình để ở bên.

6. I can’t believe how perfectly we were made for each other.

Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.

7. You are the sunshine in my day and the moonlight of my nights.

Em là ánh Mặt trời và là ánh trăng đêm của anh.

8. I just wouldn’t feel complete without you.

Anh sẽ không thấy mình trọn vẹn nếu thiếu em.

9. I cherish you above anything else in my life.

Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời.

10. I feel such powerful adoration for you and only you.

Anh cảm thấy niềm đam mê mạnh mẽ dành cho em và chỉ có em.

11. You are my treasure – the most precious thing in my life.

Em là kho báu, là thứ quý giá nhất cuộc đời anh.

12. I love you more and more every day.

Anh yêu em nhiều hơn mỗi ngày.

Nguyễn Thảo