Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ TP.HCM vừa cho biết, đến nay, đã có 24 dự án đầu tư của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thực hiện đầu tư trên địa bàn thành phố đã được UBND thành phố phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Trong đó vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay để đầu tư là 1.000 tỷ đồng. Mức hỗ trợ lãi vay cho các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ là 100% trong thời gian tối đa 7 năm.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Được biết, Chương trình kích cầu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước có điều kiện đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị để sản xuất sản phẩm đạt yêu cầu cung ứng đến các doanh nghiệp lắp ráp đầu cuối, góp phần đưa sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thành phố tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thời gian qua thành phố đã triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nhóm các sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng của thành phố; tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu và có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, có lợi thế cạnh tranh để tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo đó, các doanh nghiệp này được hỗ trợ lãi vay để đầu tư nhà xưởng, công nghệ sản xuất mới trong thời gian 7 năm, mức vốn vay tối đa là 200 tỷ đồng/dự án. Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai chính sách về phát triển công nghiệp hỗ trợ như: Kết nối cung cầu sản phẩm giữa doanh nghiệp của thành phố với các doanh nghiệp đầu cuối, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực FDI, các doanh nghiệp nước ngoài…

Minh Đức