1Office

Cập nhập tin tức 1Office

Quản lý 500 nhân sự bằng nền tảng Make in Vietnam

Doanh nghiệp sản xuất pallet gỗ, đóng thùng vận chuyển công nghiệp đã quản lý thành công hơn 500 nhân sự cùng hàng trăm đầu việc bằng phần mầm quản trị Make in Vietnam.