2 Girls 1 Cup

Cập nhập tin tức 2 Girls 1 Cup

Tác giả của '2 girls 1 cup' trả giá đắt vì gây ám ảnh Internet

Tác giả của 2G1C, video độc hại nổi tiếng nhất trên toàn cầu trong thời kỳ đầu của Internet, đã trả giá đắt khi không thể quay trở về nước Mỹ.